ڕەنگی وێبسایت
دیاریکردنی زمانێک
English Kurdish
خشتەی فیلمەکان
فیلم
Dandelion's Fly (2013)
Room 8 (2013)
Proximity (2013)
Host (2013)
(حوض نقاشی (2013
Warm Bodies (2013)
( هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند (2013
The Best Offer (2013)
(دربنـد (2013
Ida (2013)
Turbo (2013)
Only God Forgives (2013)
(فرشتەها باهم می آیند (2013
Previous1Next