چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
ئه‌نیمه‌یشن - كورته‌ فیلم - سه‌ركێشی
تاوانكاری - درامی - مێژویی
سه‌ركێشی - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - ژیانامه‌ - سه‌ركێشی
درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ڕۆژئاوایی