چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ترسناك
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
كورته‌ فیلم - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
درامی - جه‌نگ - ژیانامه‌
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی -
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن