چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی - زانستی خه‌یاڵی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
درامی - ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -
ئاكشن - درامی - مێژویی - جه‌نگ
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -
درامی - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
درامی - ترسناك - زانستی خه‌یاڵی -
ئاكشن - سه‌ركێشی - ترسناك - زانستی خه‌یاڵی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -
ئاكشن - سه‌ركێشی - تاوانكاری -
ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی - خه‌یاڵی - مێژویی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن