چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
كۆمێدی - درامی - مێژویی
ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی
ئاكشن - سه‌ركێشی - ترسناك
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - مێژویی - درامی
ترسناك - زانستی خه‌یاڵی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی
ژیانامه‌ - درامی - مۆسیقا