چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
ئاكشن - درامی - وه‌رزشی
ئاكشن - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - تاوانكاری - درامی
كۆمێدی - درامی - مۆسیقا
سه‌ركێشی - ژیانامه‌ - درامی