چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
تاوانكاری - درامی - ئاڵۆز
ژیانامه‌ - درامی - مێژویی
تاوانكاری - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
تاوانكاری - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
درامی - ئاڵۆز - زانستی خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - جه‌نگ -درامی