چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
درامی - ڕۆمانسی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - كۆمێدی - تاوانكاری
ئاكشن - درامی - جه‌نگ
ئاكشن - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
تاوانكاری - درامی - ئاڵۆز
ئاكشن - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن