چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
ئاكشن - خه‌یاڵی - زانستی خه‌یاڵی
تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - درامی
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
درامی - زانستی خه‌یاڵی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - كۆمێدی - خه‌یاڵی -