فیلمەکان
كورته‌ فیلم - وه‌رزشی - به‌ڵگه‌ نامه‌یی
Day Of The Fight (1951)
كورته‌ فیلم - به‌ڵگه‌ نامه‌یی
Flying Padre (1951)
كورته‌ فیلم - وه‌رزشی - به‌ڵگه‌ نامه‌یی
Day Of The Fight (1951)
كورته‌ فیلم - به‌ڵگه‌ نامه‌یی
Flying Padre (1951)