چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
تاوانكاری - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - درامی
تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن