چەشنەکان
فیلمەکان بەپێی ساڵ
فیلمەکان
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی -
ئه‌نیمه‌یشن - كورته‌ فیلم - خه‌یاڵی -
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی -
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ڕۆژئاوایی -
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - كۆمیك - ئاكشن -
ڕۆمانسی - خه‌یاڵی - درامی