زنجیرە فیلمەکان

Escape Plan

ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - تاوانكاری - ئاڵۆز

47 Meters Down

سه‌ركێشی - درامی - ترسناك
سه‌ركێشی - درامی - ترسناك

The Lord of the Rings & Hobbit

ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی
سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی
ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی

Conjuring - Annabelle

ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -خەیاڵی
ئاڵۆز - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاڵۆز - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -

Child's Play

خه‌یاڵی - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - كۆمێدی
كۆمێدی - خه‌یاڵی - ترسناك
سه‌ركێشی - كۆمێدی - خه‌یاڵی - ترسناك
سه‌ركێشی - كۆمێدی - خه‌یاڵی - ترسناك
درامی - ترسناك - زانستی خه‌یاڵی

Hotel Transylvania

ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - ئاكشن
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

300

ئاكشن - درامی
ئاكشن - درامی

Alice

سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی

Madagascar

سه‌ركێشی - ئه‌نیمه‌یشن - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Escape Room

ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی
ئاكشن - سه‌ركێشی - ترسناك -

آتش بس

كۆمێدی - ڕۆمانسی
كۆمێدی - درامی - خێزانی

Don't Breathe

ترسناك - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

Attack on Titan

ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی
ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی

Spider-Man

ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی - ئاكشن
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی

The Secret Life of Pets

ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
سه‌ركێشی - ئه‌نیمه‌یشن - كۆمێدی -

Hitman's Bodyguard

ئاكشن - كۆمێدی - تاوانكاری
ئاكشن - تاوانكاری - كۆمێدی

Evil Dead

گشت ارشاد

Space Jam

ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - وه‌رزشی - كۆمێدی

Fast & Furious

ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - سه‌ركێشی - تاوانكاری
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - سه‌ركێشی - ئاكشن
ئاكشن - سه‌ركێشی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - سه‌ركێشی - تاوانكاری -
ئاكشن - سه‌ركێشی
ئاكشن - سه‌ركێشی - تاوانكاری

The Boss Baby

ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
سه‌ركێشی - ئه‌نیمه‌یشن - كۆمێدی -

Peter Rabbit

ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی -
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی -

Spirit

ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - درامی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - خێزانی

Saw

ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ترسناك - ئاڵۆز
ترسناك - ئاڵۆز
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ترسناك - ئاڵۆز -
ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ترسناك - ئاڵۆز -
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ئاڵۆز - ترسناك -
تاوانكاری - ئاڵۆز - ترسناك -
تاوانكاری - ترسناك - ئاڵۆز

Mirrors

ترسناك - ئاڵۆز
ترسناك

Taken

ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ئاكشن

Along with the Gods

ئاكشن - درامی - خه‌یاڵی
ئاكشن - درامی - خه‌یاڵی

Paddington

سه‌ركێشی - كۆمێدی - خێزانی
سه‌ركێشی - كۆمێدی

Kung Fu Panda

ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - سه‌ركێشی
ئاكشن - سه‌ركێشی - ئه‌نیمه‌یشن
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - سه‌ركێشی

The Croods

سه‌ركێشی - كۆمێدی - ئه‌نیمه‌یشن
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Sicario

ئاكشن - تاوانكاری - درامی
ئاكشن - درامی - تاوانكاری

The Equalize

ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

Die Hard

ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

After

درامی - ڕۆمانسی
درامی - ڕۆمانسی

Toy Story

ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
خێزانی - ئه‌نیمه‌یشن -
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

The Godfather

تاوانكاری - درامی
تاوانكاری - درامی
تاوانكاری - درامی

سێینەی عەباسی کیاڕۆستەمی

درامی - کۆمەڵایەتی
درامی - کۆمەڵایەتی

هزار پا

Despicable Me

ئه‌نیمه‌یشن - خێزانی - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Harry Potter

سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - خه‌یاڵی - خێزانی
سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خێزانی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خێزانی
سه‌ركێشی - درامی - خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - خه‌یاڵی - خێزانی

Street Fighter

ئاكشن - سه‌ركێشی
ئاكشن - خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی

Back to the Future

سه‌ركێشی - كۆمێدی - زانستی خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - كۆمێدی - زانستی خه‌یاڵی
سه‌ركێشی - كۆمێدی - زانستی خه‌یاڵی

The Hunger Games

ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - ئاڵۆز
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی

it

ترسناك
درامی - خه‌یاڵی - ترسناك

تگزاس

ئاكشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Train to Busan

ئاكشن - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن، ترسناك

Open Season

ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Frozen

سه‌ركێشی - ئه‌نیمه‌یشن - كۆمێدی
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی - خێزانی

Maleficent

ئاكشن - سه‌ركێشی - خێزانی
سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی

Dollars Trilogy

درامی - ڕۆژئاوایی

The Princess Diaries

كۆمێدی - ڕۆمانسی - خێزانی
كۆمێدی - ڕۆمانسی - خێزانی

Home Alone

كۆمێدی - خێزانی
سه‌ركێشی - خێزانی - كۆمێدی

ip man

ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی -

Kill Bill

ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

The Matrix

ئاكشن - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - زانستی خه‌یاڵی

Rogue Warfare

The Avengers

ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی

Jarhead

ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
ئاكشن - درامی - جه‌نگ
ئاكشن - درامی - جه‌نگ

Blade Runner

ئاكشن - زانستی خه‌یاڵی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئه‌نیمه‌یشن - كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی
ئاكشن - ترسناك - ئاڵۆز

The Bourne

ئاكشن - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - سه‌ركێشی -

Olympus Has Fallen

ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

Before Sunrise

درامی - ڕۆمانسی
درامی - ڕۆمانسی
درامی - ڕۆمانسی

Pirates of the Caribbean

ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی

John Wick

ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن