زنجیرە فیلمەکان

Paddington

Image Description
سه‌ركێشی - كۆمێدی - خێزانی
Image Description
سه‌ركێشی - كۆمێدی

Kung Fu Panda

Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - سه‌ركێشی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - ئه‌نیمه‌یشن
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - سه‌ركێشی

The Croods

Image Description
سه‌ركێشی - كۆمێدی - ئه‌نیمه‌یشن
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Sicario

Image Description
ئاكشن - تاوانكاری - درامی
Image Description
ئاكشن - درامی - تاوانكاری

The Equalize

Image Description
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

Die Hard

Image Description
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

After

Image Description
درامی - ڕۆمانسی
Image Description
درامی - ڕۆمانسی

Toy Story

Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
Image Description
خێزانی - ئه‌نیمه‌یشن -
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

The Godfather

Image Description
تاوانكاری - درامی
Image Description
تاوانكاری - درامی
Image Description
تاوانكاری - درامی

سێینەی عەباسی کیاڕۆستەمی

Image Description
درامی - کۆمەڵایەتی
Image Description
درامی - کۆمەڵایەتی

هزار پا

Despicable Me

Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - خێزانی - كۆمێدی
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Harry Potter

Image Description
سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی
Image Description
سه‌ركێشی - خه‌یاڵی - خێزانی
Image Description
سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی
Image Description
سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خێزانی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خێزانی
Image Description
سه‌ركێشی - درامی - خه‌یاڵی
Image Description
سه‌ركێشی - خه‌یاڵی - خێزانی

Street Fighter

Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی
Image Description
ئاكشن - خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی
Image Description
ئاكشن - خه‌یاڵی

Back to the Future

Image Description
سه‌ركێشی - كۆمێدی - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
سه‌ركێشی - كۆمێدی - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
سه‌ركێشی - كۆمێدی - زانستی خه‌یاڵی

The Hunger Games

Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - ئاڵۆز
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی

it

Image Description
ترسناك
Image Description
درامی - خه‌یاڵی - ترسناك

تگزاس

Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Train to Busan

Image Description
ئاكشن - ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن، ترسناك

Open Season

Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی

Frozen

Image Description
سه‌ركێشی - ئه‌نیمه‌یشن - كۆمێدی
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - سه‌ركێشی - كۆمێدی - خێزانی

Maleficent

Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خێزانی
Image Description
سه‌ركێشی - خێزانی - خه‌یاڵی

Dollars Trilogy

Image Description
درامی - ڕۆژئاوایی
Image Description
ڕۆژئاوایی

The Princess Diaries

Image Description
كۆمێدی - ڕۆمانسی - خێزانی
Image Description
كۆمێدی - ڕۆمانسی - خێزانی

Home Alone

Image Description
كۆمێدی - خێزانی
Image Description
سه‌ركێشی - خێزانی - كۆمێدی

ip man

Image Description
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
Image Description
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
Image Description
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
Image Description
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی -

Kill Bill

Image Description
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

The Matrix

Image Description
ئاكشن - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - زانستی خه‌یاڵی

Rogue Warfare

The Avengers

Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی

Jarhead

Image Description
ئاكشن - ژیانامه‌ - درامی
Image Description
ئاكشن - درامی - جه‌نگ
Image Description
ئاكشن - درامی - جه‌نگ

Blade Runner

Image Description
ئاكشن - زانستی خه‌یاڵی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئه‌نیمه‌یشن - كورته‌ فیلم - زانستی خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - ترسناك - ئاڵۆز

The Bourne

Image Description
ئاكشن - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -
Image Description
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - سه‌ركێشی -

Olympus Has Fallen

Image Description
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

Before Sunrise

Image Description
درامی - ڕۆمانسی
Image Description
درامی - ڕۆمانسی
Image Description
درامی - ڕۆمانسی

The Conjuring

Image Description
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -خەیاڵی
Image Description
ترسناك - ئاڵۆز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن

Pirates of the Caribbean

Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی
Image Description
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی

John Wick

Image Description
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Image Description
ئاكشن - تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن