زنجیرەکان بەپێی ساڵ
زنجیرەکان
كورته‌ فیلم - ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئه‌نیمه‌یشن - درامی - ترسناك
ئه‌نیمه‌یشن - كورته‌ فیلم - ئاكشن
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - سه‌ركێشی
سه‌ركێشی - درامی - خێزانی
درامی - ئاڵۆز - ڕۆمانسی
درامی - ڕۆمانسی
ئه‌نیمه‌یشن - كورته‌ فیلم - ئاكشن
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - ئاڵۆز - زانستی خه‌یاڵی -
ئاكشن - تاوانكاری - ئاڵۆز -
كۆمێدی - خێزانی - كورته‌ فیلم