زنجیرەکان
تاوانكاری - درامی - خه‌یاڵی
Hellbound
ئاكشن - درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Happiness
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ئاكشن
Moebius: The Veil
ئاكشن - سه‌ركێشی - درامی -
Squid Game
جه‌نگ - ئاكشن - درامی
D.P.
تاوانكاری - ئاڵۆز - كۆمێدی -ڕۆمانسی
Police University
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ڕۆمانسی - خه‌یاڵی
Blue Birthday
ئاكشن - ڕۆمانسی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Iris
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
Taxi Driver
كۆمێدی - تاوانكاری - درامی
Vincenzo
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ئاڵۆز - تاوانكاری - زانستی خه‌یاڵی
Mouse
تاوانكاری - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ئاڵۆز - ڕۆمانسی
Awaken
ڕۆمانسی - درامی - مۆسیقا
Hymn of Death
ترسناك - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - درامی
Sweet Home
خه‌یاڵی - كۆمێدی - مێژویی
Mr. Queen
كۆمێدی - ڕۆمانسی - درامی
True Beauty
ڕۆمانسی - كۆمێدی - زانستی خه‌یاڵی
I'm Not a Robot
كۆمێدی - ڕۆمانسی - زانستی خه‌یاڵی
Are You Human Too ?
مێژوویی، ئاکشن، ڕۆمانسی، کۆمێدی
The Tale Of nokdu
ٔئه‌كشن، تاوانکاری، هەست بزوێن
Rugal
نهێنی، هەست بزواندن، خەیاڵی
Train
ئاڵۆز- ڕۆمانسی- چیرۆکی هەست بزوێن
Flower of Evil
ئاکشن- ئاڵۆز- چیرۆکی هەست بزوێن
Vagabond