زنجیرەکان
خێزانی - درامی
ملکه گدایان
درامی
قورباغە
دۆکیۆمێنتاری
10 on Ten (2004)
عاشقانە
دل
کۆمــەڵایەتــی
پدر
عاشقانە- ترسناک
خواب زدە
درامی -
کرگدن
ئاکشن - درامی - تاوانکاری
ئامین