زنجیرەکان بەپێی ساڵ
زنجیرەکان
خێزانی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ژیانامه‌ - درامی - مێژویی
چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - تاوانكاری
ئاكشن - درامی - زانستی خه‌یاڵی
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - سه‌ركێشی
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - تاوانكاری
درامی - ترسناك - ئاڵۆز
كورته‌ فیلم - ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئه‌نیمه‌یشن - درامی - ترسناك