زنجیرەکان بەپێی ساڵ
زنجیرەکان
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - خه‌یاڵی
درامی - خێزانی - نهێنی ئامێز - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
درامی - نهێنی ئامێز
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - سه‌ركێشی
ئه‌نیمه‌یشن - ئاكشن - درامی
كۆمێدی - درامی - ڕۆمانسی
كۆمێدی - درامی - خێزانی -
درامی - چیرۆكی هه‌ست بزوێن -
كۆمێدی - تاوانكاری - خێزانی
ئاكشن - سه‌ركێشی - خه‌یاڵی -
تاوانكاری - درامی - خه‌یاڵی