زنجیرەکان بەپێی ساڵ
زنجیرەکان
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن - تاوانكاری
درامی - ئاڵۆز - ڕۆمانسی
درامی - ڕۆمانسی
ئاكشن - تاوانكاری - ئاڵۆز
كۆمێدی - درامی - خه‌یاڵی - ڕۆمانسی -
ئاكشن - چیرۆکی هەست بزوێن - یاسایی
ئاكشن - چیرۆكی هه‌ست بزوێن
ئاڵۆز - كۆمێدی - ڕۆمانسی
چیرۆكی هه‌ست بزوێن - ترسناك - ئاڵۆز
مێژویی - ڕۆمانسی - درامی -